tilbake
Dec 15, 2023

Oppdatering i rutiner

Noen av rutinene som ble publisert i sommer har hatt henvisning til dokumenter vi i høst har endret dokumentnummer på. Med unntak av en mindre faglig justering i lønnsrutinen, er det ingen faglige endringer. De gamle dokumentnumrene er fortsatt søkbare.

Dersom dere har gjort egne tilpasninger i disse rutinene, får dere vurdere om det er hensiktsmessig å avvente oppdatering til det kommer mer vesentlige endringer.

Den ene faglige justeringen handler om rad C1 i lønnsrutinen, hvor vi har tatt inn å sjekke A03 tilbakemelding etter innsending av a-meldingen. Dette i tilfelle feilmeldinger mv.

Endringer er gjort i disse rutinene:

  • 2.5.3 Planlegging oppdragsutførelse
  • 2.7.1 Bokføringsoppdrag
  • 2.7.2 Kvalitetssikring rapporteringsgrunnlag
  • 2.7.3 Rapportering
  • 2.7.4 Lønnsoppdrag
  • 2.7.5 Faktureringsoppdrag
  • 2.7.6 Fordringsadministrasjon
  • 2.7.7 Betalingsoppdrag
Abonner