tilbake
Jun 20, 2024

Arbeidsavtaler og stillingsinstrukser

Fra og med 1. juli blir det utvidede krav til innhold i arbeidsavtalen. Følgende maler er oppdatert for å innfri disse kravene:


NB! Det er viktig å legge merke til at endringene gjelder for alle nye arbeidsforhold opprettet f.o.m. 1 juli 2024. Det er ikke et krav til at allerede etablerte arbeidsavtaler endres - Men hvis en arbeidstaker ber om det, så er arbeidsgiver forpliktet til å gi hen en ny avtale innen 2 måneder.

For mer informasjon om lovendringene anbefales denne artikkelen

Abonner