Dokument

Jun 20, 2024

Fra og med 1. juli blir det utvidede krav til innhold i arbeidsavtalen. Følgende maler er oppdatert for å innfri disse kravene:


NB! Det er viktig å legge merke til at endringene gjelder for alle nye arbeidsforhold opprettet f.o.m. 1 juli 2024. Det er ikke et krav til at allerede etablerte arbeidsavtaler endres - Men hvis en arbeidstaker ber om det, så er arbeidsgiver forpliktet til å gi hen en ny avtale innen 2 måneder.

For mer informasjon om lovendringene anbefales denne artikkelen

Feb 02, 2024

Engelske oversettelser av avtalebilag for oppdrag med mva-representasjon er publisert.

Se dokumentene 2.4.1.5a (uten avtale om utveksling og innfordring) og 2.4.1.6b (oppdragsgiver i EØS-land eller annet land med avtale om utveksling og innfordring).

Du finner avtalebilagene under menyvalg 1.1.2 Oppdragsavtale - Word-maler på engelsk.

Feb 02, 2024

Sjekkliste for kvalitetssikring og kvalitetskontroll er publisert. Dokumentet dekker

  • sjekkliste for kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag, jf rutine 2.7.2 
  • sjekkliste for kvalitetskontroll av oppdrag, jf. rutine 2.3.7
  • internkontroll anti-hvitvasking/AML, jf. rutine 5.1.1

Du finner sjekklisten under kapittel 0 Kvalitetsstyring, menyvalg Sjekklister.

Jan 22, 2024

Sjekkliste for virksomhetsforståelse er publisert. Dokumentet dekker:

  • informasjon om oppdragsgiver og dennes virksomhet
  • oversikt over hvilke systemer som er involvert i oppdraget
  • oppdragsgiver interne rutiner
  • spørsmål når det skal gis tilbud (ved nytt oppdrag)

Du finner sjekklisten under kapittel 0 Kvalitetsstyring, menyvalg Sjekklister.

Vi jobber for øvrig med sjekkliste for kvalitetssikring og kvalitetskontroll (dok. 2.3.7.1) og rutine for årsoppgjø. Målet er å få publisert disse i løpet av den kommende uken. 

Dec 09, 2023

Vi har gjort noen mindre endringer i skjema for vurdering av risiko etter risikostyringsforskriften. Det er tatt inn et spørsmål om kvalitetsstyring (rad 67) og i tillegg er noen hyperlenker oppdatert. Det er også gjort en korreksjon på noe logikk.

Dec 06, 2023

Arbeidsbeskrivelse for hvitvaskingsansvarlig er publisert. Dette er en beskrivelse vi tidligere ikke har hatt noe på. 

Arbeidsbeskrivelsen er ment å utfylle hvitvaskingsrutinen gjennom å avklare og konkretisere forventningene til hvitvaskingsansvarlig. 

Dokumentet har fått dokumentnr. 5.1.3. Du finner dokumentet under menyvalg 5.1 Hvitvaskingsrutine.

Nov 30, 2023

Rutine for kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering av kvalitetsstyringssystemet er publisert.

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring og undermappen Kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering.

Vi kommer snarlig med rutiner for hhv. oppdragsdokumentasjon og årsoppgjør. 

Basert på materialet som foreligger, er det ikke noe i veien for å fastsette regnskapsforetakets kvalitetsstyringssystem. 

Nov 24, 2023

Rutinen som erstatter den gamle avstemmingsrutinen er publisert. I og med endringene i GRFS er rutinen nå orientert mot tilstrekkelig kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlaget. 

Dokumentet har dok.nr. 2.7.2. 

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring eller 2.1 Bokføring.

Abonner