tilbake
Dec 06, 2023

Arbeidsbeskrivelse for hvitvaskingsansvarlig

Arbeidsbeskrivelse for hvitvaskingsansvarlig er publisert. Dette er en beskrivelse vi tidligere ikke har hatt noe på. 

Arbeidsbeskrivelsen er ment å utfylle hvitvaskingsrutinen gjennom å avklare og konkretisere forventningene til hvitvaskingsansvarlig. 

Dokumentet har fått dokumentnr. 5.1.3. Du finner dokumentet under menyvalg 5.1 Hvitvaskingsrutine.

Abonner