tilbake
Apr 02, 2024

Årsoppgjøret - sjekkliste til kundene

I desember publiserte vi på regnskapnorge.no oppdatert sjekkliste til kundene om hva de må huske i forbindelse med årsoppgjøret 2023. Denne er nå også tatt inn i KS Komplett. Sjekklisten blir med andre ord tilgjengelig begge steder fremover.

Du finner sjekklisten med lenke til RN-artikkelen under kapittel 2.5 Rapportering og årsoppgjør. 

Abonner