Avstemmingsskjema

Apr 02, 2024

I desember publiserte vi på regnskapnorge.no oppdatert sjekkliste til kundene om hva de må huske i forbindelse med årsoppgjøret 2023. Denne er nå også tatt inn i KS Komplett. Sjekklisten blir med andre ord tilgjengelig begge steder fremover.

Du finner sjekklisten med lenke til RN-artikkelen under kapittel 2.5 Rapportering og årsoppgjør. 

Mar 26, 2024

Huskeliste for årsoppgjøret er publisert i ny utgave.

De største endringene handler om skattemeldingen og næringsspesifikasjon. I tidligere utgaver hadde vi her en oversikt over de mest relevante skatteskjemaene, som jo er erstattet med temaer.  I og med at den nye skattemeldingen og næringsspesifikasjonen må kunne sies å fokusere på informasjonsinnhenting, har vi valgt å gjøre om sjekklisten til en oversikt over om dokumentasjon er mottatt og status i arbeidet. Den er bygget opp på samme måte som Skatteetatens veiledninger og stort sett oppsettet på skattemeldingene.

Det er laget særskilt oversikt for hhv. skattemelding/selskapsmelding og næringsspesifikasjon til:

  • innehaver av enkeltpersonforetak (ENK)
  • aksjeselskap (AS) og samvirkeforetak (SA)
  • selskap med deltakerfastsetting (SDF)

I samme fil finner du nå ny utgave av huskeliste for noter. Denne bygger nå på tabell inntatt i NRS 8.

Huskelistene for selve årsoppgjøret er videreført uten vesentlige faglige endringer.

Du finner huskelisten "Årsoppgjør - huskeliste" i KS Komplett under menyvalget 2. Utførelse av regnskapsoppdraget --> 2.5 Rapportering og årsoppgjør. 

Har du synspunkter på huskelisten? Send oss tips til endringer til post@regnskapnorge.no

Jan 09, 2024

Avstemmingsskjemaene for 2024 er publisert, og i tillegg er det gjort enkelte andre endringer:

  • KG AGA og finansskatt 2023 - korrigert en overføringsfeil i arkfane 3, cellene A15:D32
  • KG AGA 2024 - nye skjemaer, hvor viktigste endring er at fribeløpet som gjelder sonene som ikke har høyeste sats er endret til 850 000 kroner. Merk at dette også gjelder virksomhet innen godstransport, som i 2023 hadde fribeløp på 250 000 kroner.
  • KG MVA 2024 - nye skjemaer. Det er kun årstall som er endret i forhold til 2023-skjemaene.
  • Skjemaer for beregning av ekstrabeskatning på renteinntekt for lån fra aksjonær til selskap er oppdatert med kjente rentesatser. Dette gjelder både skjemaer for 2023 og 2023, jf. filene LG Gjeld med ekstrabeskatning.
  • I øvrige skjemaer er det ikke avdekket endringsbehov.
  • Har du innspill på endringsbehov eller noen ønsker, hører vi veldig gjerne fra deg; https://www.regnskapnorge.no/profil/fagsupport/ 

Får du avstemmingsskjemaene via andre systemer enn kskomplett.no? Merk at det vil ta noe tid før  programleverandørene får oppdatert sine systemer.

Mar 11, 2022

Det er endret formelfeil i MVA- avstemmingskjemaene. Celle M58 er endret fra = K58+K60-L58 til at cellene som var slått sammen (L58- 60 og M58 - 60) nå er splittet.

Alle AGA- skjemaene har fått en infoboks vedr foretak i økonomiske vanskeligheter, og AGA-sone.

Det er ny zip-fil ute som inkluderer disse endringene.

Abonner