Avstemmingsskjema

Feb 24, 2022

Ny avstemmingsmal for MVA 2022 er tilgjengelig. Malen er tilpasset ny mva- melding og rapportering på SAF-T- koder. Det ligger ute MVA- skjema for 6 terminer, 12 terminer og årstermin. Du finner malen HER.

NB. Skjemaet "MVA 2022 - 6 terminer" er til bruk for automatisk avstemming ifm integrasjon med fagsystem, og inneholder ikke avstemming av inngående mva.

Sep 13, 2021

Dette er endret i skjemaet "KG MVA 2021 6 terminer primærnæring - ny lav sats": 

Arkfane 1: 

 • Satt inn formel i M21: ='2740 (2) grunnlag utgående'! K54 
 • Endret formel i M20: Tidligere ='2740 (2) grunnlag utgående'!K40+'2740 (2) grunnlag utgående'!K54 Nå: ='2740 (2) grunnlag utgående'!K40 
 • Endret formel i D17-J17: lagt til D21-J21 i formelen
 • Satt inn formel i K52: =SUMMER(D52:J52)
 • Lagt inn formel i M50-M54. Henvist til Fane 3 hhv K20,30,40,55 og 66 
 • (M50 ='2740 (3) gr.lag inng. og innf.'!K20)

Arkfane 3:

 • Endret formel i K45 fra ='2740 MVA'!K51 til ='2740 MVA'!K51+'2740 MVA'!K52

----

Dette er endret i skjemaet "KG MVA 2021 12 terminer primærnæring - ny lav sats": 

Arkfane 1:

 • Endret formel i D17-P17: lagt til D21-P21 i formelen
 • S20 Endret formel fra : ='2740 (2) grunnlag utgående'!Q40+'2740 (2) grunnlag utgående'!Q54 til ='2740 (2) grunnlag utgående'!Q40
 • S21 Lagt inn formel ='2740 (2) grunnlag utgående'!Q541
 • Q52 – lagt inn formel: =SUMMER(D52:P52)
 • Lagt inn formel i S50-S54. Henvist til Fane 3 hhv Q20,30,40,55 og 66

Arkfane 3:

 • Endret formel i Q45
May 07, 2021

Det har blitt fjernet skrivebeskyttelser på følgende Excel- skjema:

"KG skattetrekk og andre trekk" 

"KG MVA forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift"

"KG AGA 2021 - ikke forhåndsbestemt konto " 

Det har blitt fjernet feilaktig kobling til "KG AGA 2020" i arket "KG AGA 2021 - alle næringer".

May 07, 2021

En formelfeil har blitt korrigert 19/3-2021 i de seks arkfanene AGA Termin 1- 6 i celle I34:

Det stod: =AVRUND.NED(G31+I32;0)

men det skal være: =AVRUND.NED(I31+I32;0)

Det gjelder disse Excel- arkene:

"KG AGA 2021 - Alle næringer"

"KG AGA 2021 - ikke forhåndsbestemt konto" 

"KG AGA og finansskatt 2021 - alle næringer" 

"KG AGA 2020 - Alle næringer"

"KG AGA 2020 - ikke forhåndsbestemt konto" 

"KG AGA og finansskatt 2020 - alle næringer"

May 07, 2021

Det har blitt endret standardkryss for næringsvalg i skjemaet "KG AGA - alle næringer ikke forhåndsbestemt kontonr eller kontonavn".

I fanen "AGA Næringsvalg" er det nå standardkryss i celle F14 (Generelle næringer), tidligere var det celle F15 (Jordbruk og andre primærnæringer).

Abonner