tilbake
Mar 26, 2024

Huskeliste årsoppgjør

Huskeliste for årsoppgjøret er publisert i ny utgave.

De største endringene handler om skattemeldingen og næringsspesifikasjon. I tidligere utgaver hadde vi her en oversikt over de mest relevante skatteskjemaene, som jo er erstattet med temaer.  I og med at den nye skattemeldingen og næringsspesifikasjonen må kunne sies å fokusere på informasjonsinnhenting, har vi valgt å gjøre om sjekklisten til en oversikt over om dokumentasjon er mottatt og status i arbeidet. Den er bygget opp på samme måte som Skatteetatens veiledninger og stort sett oppsettet på skattemeldingene.

Det er laget særskilt oversikt for hhv. skattemelding/selskapsmelding og næringsspesifikasjon til:

  • innehaver av enkeltpersonforetak (ENK)
  • aksjeselskap (AS) og samvirkeforetak (SA)
  • selskap med deltakerfastsetting (SDF)

I samme fil finner du nå ny utgave av huskeliste for noter. Denne bygger nå på tabell inntatt i NRS 8.

Huskelistene for selve årsoppgjøret er videreført uten vesentlige faglige endringer.

Du finner huskelisten "Årsoppgjør - huskeliste" i KS Komplett under menyvalget 2. Utførelse av regnskapsoppdraget --> 2.5 Rapportering og årsoppgjør. 

Har du synspunkter på huskelisten? Send oss tips til endringer til post@regnskapnorge.no

Abonner