Veileder

Sep 04, 2023

Veileder for oppdragsavtale oppdatert for å gjenspeile de nyeste malene for 

  • Bruk av IT-systemer i felleskap (norsk og engelsk) 
  • Databehandleravtale (norsk og engelsk) 
  • Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag
Jun 29, 2023

Veilederen for "Anmodning om uttalelse fra forrige regnskapsfører" (dokument 2.3.5.3) er oppdatert med henvisninger til dagens lovverk. Vi har også gjort noen språklige korrigeringer, samt lagt til felter for telefon og epost. Du finner veilederen her.  

Nov 22, 2021

Vi har laget en veileder som hjelper deg med å etablere rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Her foreslår vi en standardmal som passer for de fleste virksomheter, men du kan redigere og tilpasse innholdet. Bruker du denne veilederen oppfylles kravene i loven.

Du kan finne veilederen HER, eller under pkt. 7.1 Personalhåndbok.

Abonner