tilbake
Jan 09, 2024

Avstemmingsskjemaer 2024

Avstemmingsskjemaene for 2024 er publisert, og i tillegg er det gjort enkelte andre endringer:

  • KG AGA og finansskatt 2023 - korrigert en overføringsfeil i arkfane 3, cellene A15:D32
  • KG AGA 2024 - nye skjemaer, hvor viktigste endring er at fribeløpet som gjelder sonene som ikke har høyeste sats er endret til 850 000 kroner. Merk at dette også gjelder virksomhet innen godstransport, som i 2023 hadde fribeløp på 250 000 kroner.
  • KG MVA 2024 - nye skjemaer. Det er kun årstall som er endret i forhold til 2023-skjemaene.
  • Skjemaer for beregning av ekstrabeskatning på renteinntekt for lån fra aksjonær til selskap er oppdatert med kjente rentesatser. Dette gjelder både skjemaer for 2023 og 2023, jf. filene LG Gjeld med ekstrabeskatning.
  • I øvrige skjemaer er det ikke avdekket endringsbehov.
  • Har du innspill på endringsbehov eller noen ønsker, hører vi veldig gjerne fra deg; https://www.regnskapnorge.no/profil/fagsupport/ 

Får du avstemmingsskjemaene via andre systemer enn kskomplett.no? Merk at det vil ta noe tid før  programleverandørene får oppdatert sine systemer.

Abonner