tilbake
Nov 30, 2023

Internkontroll og evaluering av kvalitetsstyringssystemet

Rutine for kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering av kvalitetsstyringssystemet er publisert.

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring og undermappen Kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering.

Vi kommer snarlig med rutiner for hhv. oppdragsdokumentasjon og årsoppgjør. 

Basert på materialet som foreligger, er det ikke noe i veien for å fastsette regnskapsforetakets kvalitetsstyringssystem. 

Abonner