tilbake
Dec 09, 2023

Risikostyring - skjema for vurdering av risiko

Vi har gjort noen mindre endringer i skjema for vurdering av risiko etter risikostyringsforskriften. Det er tatt inn et spørsmål om kvalitetsstyring (rad 67) og i tillegg er noen hyperlenker oppdatert. Det er også gjort en korreksjon på noe logikk.

Abonner