tilbake
Nov 29, 2023

Rutine for kvalitetskontroll og evaluering av oppdrag

Ny rutine for kvalitetskontroll er publisert. I denne har vi også inkludert evaluering av oppdraget.

Dokumentet har fått nr 2.3.7, og erstatter gamle 2.8.1.

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring eller 2.3 Dokumentasjon og kvalitetskontroll.

Abonner