tilbake
Nov 24, 2023

Rutine for kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag

Rutinen som erstatter den gamle avstemmingsrutinen er publisert. I og med endringene i GRFS er rutinen nå orientert mot tilstrekkelig kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlaget. 

Dokumentet har dok.nr. 2.7.2. 

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring eller 2.1 Bokføring.

Abonner