tilbake
Nov 18, 2023

Rutine oppdragsgivers interne rutiner

Ny rutine for gjennomgang av oppdragsgivers rutiner er publisert.

Dokumentet har fått nr 1.3.3, og erstatter gamle 2.5.1.

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring eller 1.3 Utarbeide tilbud.

Abonner