tilbake
Jan 22, 2024

Sjekkliste 1.3.2.1 - Virksomhetsforståelse

Sjekkliste for virksomhetsforståelse er publisert. Dokumentet dekker:

  • informasjon om oppdragsgiver og dennes virksomhet
  • oversikt over hvilke systemer som er involvert i oppdraget
  • oppdragsgiver interne rutiner
  • spørsmål når det skal gis tilbud (ved nytt oppdrag)

Du finner sjekklisten under kapittel 0 Kvalitetsstyring, menyvalg Sjekklister.

Vi jobber for øvrig med sjekkliste for kvalitetssikring og kvalitetskontroll (dok. 2.3.7.1) og rutine for årsoppgjø. Målet er å få publisert disse i løpet av den kommende uken. 

Abonner