tilbake
Feb 02, 2024

Sjekkliste 2.3.7.1 - Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

Sjekkliste for kvalitetssikring og kvalitetskontroll er publisert. Dokumentet dekker

  • sjekkliste for kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag, jf rutine 2.7.2 
  • sjekkliste for kvalitetskontroll av oppdrag, jf. rutine 2.3.7
  • internkontroll anti-hvitvasking/AML, jf. rutine 5.1.1

Du finner sjekklisten under kapittel 0 Kvalitetsstyring, menyvalg Sjekklister.

Abonner