Veileder

September 15, 2022

MVA-representasjon - land uten avtale om utveksling og innfordring

Vi har nå lagt ut en separat veileder for MVA-representasjon (land uten avtale om utveksling og innfordring)

Veileder

September 08, 2022

MVA-representasjon - land med avtale om utveksling og innfordring

Vi har nå lagt ut en separat veileder for MVA-representasjon (land med avtale om utveksling og innfordring)


Dokument

September 06, 2022

Oppdatert vurdering risikoområder - med antihvitvasking

Mal for vurdering av risikoområder (mal 1.1.1.2) er oppdatert til å også inneholde en bolk om anti-hvitvasking (se linje 52-64).