Dokument

May 25, 2022

Oppdatert arb.avtaler: Daglig leder med/ uten etterlønn

Malene "Arbeidsavtale daglig leder uten etterlønn"(3.3.5.1) og "Arbeidsavtale daglig leder med etterlønn" (3.3.5.2) er oppdaterte.

Avst.skjema

April 22, 2022

MVA- avstemming - korr. avrunding

Har endret alle de fire avstemmingsskjemaene for MVA med avrunding ned på alle summer for beregnet utgående avgift på arkfane 1 og 2. Ny zip-fil er også lagt ut.

Veileder

April 21, 2022

Oppdragsavtale: Nye bilag for MVA- representasjon

Veilederen for oppdragsavtale er nå oppdatert med nye bilag for MVA-representasjon. Disse er foreløpig kun tilgjengelige på norsk.