Dokument

May 25, 2023

Faktureringsrutine

Ny mal for fakturingsrutine ved faktureringsoppdrag er publisert, se 2.7.5 Fakturering (se menyvalg 2.2).

Kommentarer til forrige post gjelder tilsvarende for faktureringsrutinen.

Dokument

May 23, 2023

Rutiner for oppdragsutførelse

Vi er i gang med å publisere nye rutinemaler for oppdragsutførelse. Først ut er disse:

  • 2.5.2 Forståelse av oppdragsgivers virksomhet (se menyvalg 1.4)
  • 2.5.3 Planlegging av oppdragsutførelse (se menyvalg 1.4)
  • 2.7.1 Bokføring  (se menyvalg 2.1)
  • 2.7.4 Lønnskjøring  (se menyvalg 2.2)

Det kommer flere de nærmeste dagene.

En god rutine kan være både kort og lang. Det viktigste, tenker vi, med en rutine er at den er til hjelp for å utføre en oppgave på betryggende måte. Den må dermed gi veiledning medarbeidere ser seg tjent med å bruke aktivt. Rutinene vi nå publiserer kan oppfattes som relativt lange, men det er fullt mulig å lage dem både kortere og mer omfattende. Dette kommer i stor grad på behovet, og kanskje fremfor alt hvilke andre hjelpemidler som er til støtte for medarbeideren. Ei dekkende sjekkliste kan eksempelvis gjøre rutinen kortfattet, da rutinen kan vise til sjekklista. Det samme gjelder når et system gir god støtte i hvordan utføre en oppgave, gjerne steg for steg. 

Rutinene vi har laget er ment å bli tilpasset regnskapsforetaket og oppdragene, uten å ta hensyn til konkrete hjelpemidler ellers eller systemer. 

Vi kommer snarlig med orientering om hvordan rutinene er bygget opp. 

Dokument

May 19, 2023

Årsoppgjør og rapportering

Dokumentet "Årsoppgjør - huskeliste" er lagt ut i ny versjon. Det samme gjelder "Perioderegnskapet - eksempler på kommentarer - 2.7.3.2". 

Begge er tilgjengelige under menyvalget 2.5 Rapportering og årsoppgjør.