Dec 06, 2023

Arbeidsbeskrivelse for hvitvaskingsansvarlig er publisert. Dette er en beskrivelse vi tidligere ikke har hatt noe på. 

Arbeidsbeskrivelsen er ment å utfylle hvitvaskingsrutinen gjennom å avklare og konkretisere forventningene til hvitvaskingsansvarlig. 

Dokumentet har fått dokumentnr. 5.1.3. Du finner dokumentet under menyvalg 5.1 Hvitvaskingsrutine.

Nov 30, 2023

Rutine for kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering av kvalitetsstyringssystemet er publisert.

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring og undermappen Kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering.

Vi kommer snarlig med rutiner for hhv. oppdragsdokumentasjon og årsoppgjør. 

Basert på materialet som foreligger, er det ikke noe i veien for å fastsette regnskapsforetakets kvalitetsstyringssystem. 

Nov 24, 2023

Rutinen som erstatter den gamle avstemmingsrutinen er publisert. I og med endringene i GRFS er rutinen nå orientert mot tilstrekkelig kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlaget. 

Dokumentet har dok.nr. 2.7.2. 

Se kapittel 0. Kvalitetsstyring eller 2.1 Bokføring.

Oct 26, 2023

Ny hvitvaskingsrutine er publisert. Vi anbefaler at alle foretak bytter ut den gamle rutinen med den nye. Det er omfattende endringer, og mange av disse handler om forventninger som Finanstilsynet har tatt opp i rundskriv 4/2022

Vi har også gjort noen strukturelle endringer: 

  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering er flyttet ut av hovedrutinen og inn i eget dokument. Denne er ment å være et dokument som brukes aktivt ved endringer, både i kundemassen, teknologi og tjenesteleveransene. 
  • Kundetiltaksskjema er flyttet over i Excel, og inkluderer nå en mer omfattende risikovurdering, skjema for forsterkede og forenklede kundetiltak, momenter relatert til løpende oppfølging og indikatorlister for hhv. hvitvasking og terrorfinansiering. 

Hovedrutinen inneholder ikke mange innfyllingsfelter, men husk likevel å tilpasse rutinen til egen virksomhet.

Virksomhetsinnrettet risikovurdering er mer utfyllende enn tidligere, og denne er det helt nødvendig å tilpasse egen virksomhet. Dette gjelder for regnskapsforetaket.

I kundetiltaksskjemaet har vi samlet alt som gjelder det enkelte oppdrag, se arkfanene nederst i skjemaet. Dette er altså dokumentet som gjelder på kundenivå. I tillegg kommer egenerklæringene.

Vi kommer med en tilpasset versjon av hovedrutinen for enkeltpersonforetak og brukere av AML-systemer som RN Kundesjekk senere.

Sep 04, 2023

Veileder for oppdragsavtale oppdatert for å gjenspeile de nyeste malene for 

  • Bruk av IT-systemer i felleskap (norsk og engelsk) 
  • Databehandleravtale (norsk og engelsk) 
  • Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag
Jul 05, 2023

Implementeringsplan for hvordan implementere ny regnskapsførerlov og GRFS i regnskapsforetaket er tatt inn i KS Komplett. 

Les mer om implementeringsplanen på regnskapnorge.no

Abonner