Dokument

November 07, 2022

Vurdering risikoområder, korrigert henvisninger

Mal 1.1.1.2 med vurdering av risikoområder har nå fått korrigerte henvisninger med tilhørende nye hyperlinker i kolonne K for "anbefalte tiltak fra Regnskap Norge".

Dokument

November 07, 2022

Vurdering risikoområder, korrigert henvisninger

Mal 1.1.1.2 med vurdering av risikoområder har nå fått korrigerte henvisninger med tilhørende nye hyperlinker i kolonne K for "anbefalte tiltak fra Regnskap Norge".

Veileder

September 28, 2022

Avtale for rådgivningsoppdrag

Ny veileder som hjelper deg å sette opp en separat avtale for rådgivningsoppdrag. Denne avtalen kommer i tillegg til oppdragsavtalen.