Veileder

June 29, 2023

Anmodning om uttalelse fra forrige regnskapsfører

Veilederen for "Anmodning om uttalelse fra forrige regnskapsfører" (dokument 2.3.5.3) er oppdatert med henvisninger til dagens lovverk. Vi har også gjort noen språklige korrigeringer, samt lagt til felter for telefon og epost. 

Du finner veilederen her,

Dokument

June 19, 2023

Standard leveransevilkår - engelsk

Engelsk oversettelse av standard leveransevilkår fra august 2022 er publisert.

Dokument

June 13, 2023

Avtaleverket - engelske utgaver

Oppdragsavtalen i norsk utgave ble oppdatert i 2021. Samtidig ble det gjort en mindre presisering i bilaget Bruk av IT-systemer i fellesskap. De engelske oversettelsene er nå publisert. Se menyvalg 1.1.2.